Neteja rovell

06 / Març / 2021

Un terra oxidat, amb presència de rovell pot ser recuperat i restaurat sense malmetre la qualitat del material. La nostra brigada porta a terme setmanalment aquest tipus de servei. #netejarovell