• 04
  • Novembre
Neteja de sutge

Neteja de sutge

Restauració de superfície amb sutge amb producte específic i neteja en alçada + informació

  • 29
  • Octubre
Neteja d' alçada

Neteja d' alçada

Neteja d' alçada, amb elevador de 26 metres, de façana amb vidres polaritzats + informació

  • 10
  • Setembre
Neteja d' alçada

Neteja d' alçada

NETEJA I ABRILLANTAT DE MARQUESINA REALITZADA AMB ELEVADOR I PRODUCTE QUÍMIC ESPECÍFIC #NETEJADALÇADA
 

  • 21
  • Agost
Neteja d' alçada

Neteja d' alçada

Neteja en alçada de zones productives d'empresa del sector químic prèvies a auditoria. #netejadalçada

  • 31
  • Juliol

NETEJA DE SOSTRES, MARQUESINES AMB ELEVADOR I PRODUCTES QUÍMICS ESPECÍFICS. A LA DRETA LA ZONA BRUTA I A L'ESQUERRA LA SUPERFÍCIE RESTAURADA PER LA NOSTRA BRIGADA.