RESTAURACIÓ SURTIDOR DE BENZINA

14 / Maig / 2018

MPLUS HA RESTAURAT AMB ÈXIT LA SUPERFÍCIE D'UN SORTIDOR DE BENZINA, ON ELS HIDROCARBURS N' HAVIEN ACABAT "CREMANT" LA SUPERFÍCIE, MALMENTENT-LA DEFINITIVAMENT.

A LES DUES FOTOS ES POT APRECIAR LA SUPERFÍCIE ABANS I DESPRÉS DEL TRACTAMENT I DEL SERVEI DE NETEJA.

A MPLUS CUIDEM AMB UNA ESPECIAL CURA LES TÈCNIQUES DE NETEJA I SOBRETOT ELS PRODUCTES QUÍMICS ESPECIALITZATS QUE UTILITZEM PER AQUESTA FINALITAT.