31 / Juliol / 2021

NETEJA DE SOSTRES, MARQUESINES AMB ELEVADOR I PRODUCTES QUÍMICS ESPECÍFICS. A LA DRETA LA ZONA BRUTA I A L'ESQUERRA LA SUPERFÍCIE RESTAURADA PER LA NOSTRA BRIGADA.