• 31
  • Maig
Neteja zones d'Inox en Obrador de la fleca. Una veritable restauració!

Neteja zones d'Inox en Obrador de la fleca. Una veritable restauració!

  • 14
  • Maig
RESTAURACIÓ SURTIDOR DE BENZINA

RESTAURACIÓ SURTIDOR DE BENZINA

MPLUS HA RESTAURAT AMB ÈXIT LA SUPERFÍCIE D'UN SORTIDOR DE BENZINA, ON ELS HIDROCARBURS N' HAVIEN ACABAT "CREMANT" LA SUPERFÍCIE, MALMENTENT-LA DEFINITIVAMENT.A LES DUES FOTOS ES POT APRECIAR LA SUPERFÍCIE ABANS I DESPRÉS DEL TRACTAM...